Antrenament nr.4 35 km

https://www.youtube.com/watch?v=0jhMFla-D8M